En kompetent Samarbetspartner

IT-DEVELOPMENT AB industriell elektronik utveckling, startades 1990 och har allt sedan starten haft en ambition att vara leverantör av allt från idé till en helt färdigmonterad och sluttestad elektronik produkt.

Vår kunniga personal och samarbetspartner tillser att detta är möjligt.

     Produktutveckling

     Konstruktion hårdvara och mjukvara

     Mönsterkortslayouter

     Ytmontering av små och stora serier

     BGA - montering


 


© IT-DEVELOPMENT AB | Ribes gränd 3, 230 40 Bara
Tfn: 040-44 63 80 | Fax: 040-44 79 84 | E-post: lars.lundstrom@it-development.se